66 Following

Ordered by most recently followed

 • Pinterest Engineering

  Pinterest Engineering

  https://medium.com/pinterest-engineering | Inventive engineers building the first visual discovery engine https://careers.pinterest.com/

 • Muhammed Hilmi Koca

  Muhammed Hilmi Koca

  Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

 • Gamze Aluç

  Gamze Aluç

  Content Creation | Digital Marketing | Entrepreneurship | gamzealuc.com | petroica.co

 • Latif Çakıroğlu

  Latif Çakıroğlu

  Co-founder @proverno

 • Serkan Bingöl

  Serkan Bingöl

  Muzur bir oğlan babası, hayvan sever, Harry Potter hayranı, bazen maceracı düz yazılımcı.

 • Gibson Biddle

  Gibson Biddle

  Former VP/CPO at Netflix/Chegg. Now speaker, teacher, & workshop host. Learn more here: www.gibsonbiddle.com or here: https://www.linkedin.com/in/gibsonbiddle/

 • Burak ÖZ

  Burak ÖZ

  COO at image4io

 • Naim Gürleyük

  Naim Gürleyük

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store